B2 Transities: nieuwe loopbaan voor dakdekker

16 mei 2017

Onlangs is de Stichting B2​ transities voor BIKUDAK en Betonreparatie opgericht. Deze organisatie gaat in 2017 en een deel van 2018 met duurzame arbeidsongeschiktheid of werkloosheid bedreigde dakdekkers proberen te helpen aan een nieuwe loopbaan, binnen of buiten de branche. De activiteiten van de stichting maken deel uit van het Sectorplan BIKUDAK.

Intensieve begeleiding

Het begeleiden van met arbeidsongeschiktheid bedreigde dakdekkers is niet nieuw. Enkele jaren geleden was er het loopbaantraject en ook tijdens Sectorplan BIKUDAK I kon er opnieuw gebruik worden gemaakt van zo’n traject. Het ging daarbij om omscholing met de ondersteuning van een gericht advies. Daarnaast is er via artikel 8E van de CAO BIKUDAK onder voorwaarden al jaren een budget van maximaal € 5.000,- beschikbaar voor een dakdekker die wil of moet omscholen.

Nieuw is de intensieve begeleiding. De medewerker dient een aantal toetsen en testen te ondergaan. Op deze wijze kan er gekeken worden welke banen bij de medewerker passen en wat er nodig is om de werknemer daar geschikt voor te maken. Ook de werkgever wordt dit keer intensief betrokken bij de transitie naar een andere loopbaan. Er is een ruim budget beschikbaar voor omscholing. Vanuit de stichting worden contacten gelegd met andere sectoren die om nieuwe werknemers zitten te springen. Alles is er op gericht om een succesvolle transitie naar een nieuwe loopbaan mogelijk te maken. En hoewel het momenteel weer beter gaat in de dakbedekkingsbranche en de werkloosheid in onze sector fors is teruggelopen, kunnen ook met werkloosheid bedreigde dakdekkers gebruik maken van de mogelijkheden van B2​ transities.

Organisatie

In B2​ transities werkt de dakbedekkingsbranche samen met de betonreparatiesector. Naast vertegenwoordigers van VEBIDAK en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Bouwen & Wonen maakt dan ook een vertegenwoordiger van de Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Betonreparatiebedrijven (LSVB) deel uit van het bestuur van de stichting. Het secretariaat van B2 transities is gevestigd bij TECTUM in Nieuwegein.

Belangstelling?

Heeft u een werknemer voor wie deelname aan B2​ transities interessant lijkt? Neem dan contact op met coördinator Arnold Vermeulen, telefoon (030) 870 07 78 of mail naar info@b2transities.nl. Het traject is bestemd voor uitvoerende dakdekkers (niet voor UTA-werknemers). Meer informatie is te vinden op www.b2transities.nl.