Bijlage XII vertaald

9 november 2018

Vanaf vandaag zijn vertalingen van bijlage XII (buitenlandse werknemers) van de CAO BIKUDAK en bijbehorende CAO-artikelen te vinden in de rechterbovenhoek van deze website. Het betreft vertalingen naar het Engels, Hongaars, Pools en Roemeens.

Waarom deze vertalingen?
Met het nieuwe artikel 7B (Buitenlandse werknemers) is de CAO BIKUDAK aangepast aan de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland werken. Ook maakt deze wet een betere controle mogelijk op de naleving van deze arbeidsvoorwaarden door de Europese bedrijven. Deze wet geldt voor bedrijven uit andere EU-landen die tijdelijk met hun personeel in Nederland een klus komen verrichten. Hun personeel heeft in ieder geval recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft, zoals: het minimumloon, voldoende rusttijden, veilige arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en een minimum aantal vakantiedagen. Als er een algemeen verbindend verklaarde CAO van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze CAO. Deze harde kern staat weergegeven in een tabel in de nieuwe bijlage XII van de CAO. Deze bijlage, alsmede de daarin genoemde CAO-artikelen is vertaald naar het Engels, Hongaars, Pools en Roemeens, omdat er in Nederland steeds meer dakdekkers werkzaam zijn uit landen waar deze talen worden gesproken. 

Deze bijlage geldt dus alleen voor werknemers van bedrijven uit andere Europese landen, indien deze gedetacheerd worden in Nederland. Indien een werknemer uit een ander land via een Nederlands uitzendbureau werkt, dan geldt bijlage XI (uitzendarbeid) van de CAO BIKUDAK. De in tabellen uit deze bijlage genoemde CAO-artikelen zijn echter identiek aan de in de tabellen in bijlage XII genoemde artikelen. De vertalingen kunnen dus ook voor deze arbeidskrachten worden gebruikt.