Eindejaarsuitkeringen WAO/IVA

20 december 2019

De eindejaarsuitkeringen WAO/IVA van Stichting Sociaal Fonds BIKUDAK zullen dit jaar rond 21 december 2019 worden overgemaakt op de rekening van de uitkeringsgerechtigden. De uitkeringen zijn in 2019 met 2 procent verhoogd.

De eindejaarsuitkeringen zijn voor (oud-)werknemers in de BIKUDAK-sector met een WAO- of een IVA-uitkering (inclusief UTA-werknemers). Een werknemer met een IVA-uitkering komt alleen in aanmerking voor de eindejaarsuitkering als hij zich daarvoor meldt bij een vertegenwoordiger van FNV Bouwen & Wonen of CNV Vakmensen (eenmalige melding is voldoende). De voorwaarden staan in artikel 5 en 6 van het Reglement aanvullingsregelingen van de Stichting SF BIKUDAK (onderdeel van de CAO Bedrijfstakeigen Regelingen).