Scholing

Brieven over cursusdagen (scholingsdagen)

Werkgevers ontvangen half mei een brief met overzichten van de cursusdagen van de dakmedewerkers (werknemers met een functie uit bijlage 1 bij de CAO BIKUDAK) die op 1 januari 2022 bij hen in dienst waren.

Dakmedewerkers ontvangen dan een brief met overzichten van hun eigen cursusdagen.

Toelichting op de overzichten met cursusdagen

In de overzichten staan de cursusdagen waarvoor de werkgever van SF BIKUDAK een bijdrage in de kosten kreeg. Er zijn bepaalde leverancierscursussen waarvoor de werkgever geen bijdrage krijgt. Deze cursusdagen staan dus niet op het overzicht. Maar ze tellen wél mee voor het gemiddeld aantal cursusdagen per jaar. U leest hier meer over in de samenvatting van de scholingsregeling op deze pagina. 

Een werknemer heeft recht op gemiddeld 2 cursusdagen per jaar 
De werkgever moet zijn werknemers de mogelijkheid geven om voldoende cursussen te volgen. Normaal kijken we daarvoor naar de laatste 3 jaar. Deze keer is het anders. Door Covid-19 was cursussen volgen minder mogelijk. Daarom had de werknemer recht op minimaal 6 cursusdagen in de laatste 4 jaar. Dit geldt als iemand de hele periode fulltime werkte. Werkte iemand parttime, bijvoorbeeld 50%? Dan is er in dat geval recht op 50% van de cursusdagen.

Had een werknemer in de laatste 4 jaar minder dan 6 cursusdagen?
Dan moet de werkgever hiervoor een vergoeding betalen. De werkgever mag ook in overleg met de werknemer doorbetaalde vrije dagen geven. De werknemer moet hier dan wel een verklaring voor tekenen. Misschien heeft een werknemer bij een vorige werkgever te weinig cursussen gevolgd. Maar bij de huidige werkgever wel voldoende. In dat geval hoeft de huidige werkgever geen vergoeding te betalen.

Werknemers moeten de cursus VakScan volgen
In het overzicht staat of een werknemer deze cursus heeft gevolgd. De werkgever is verplicht de werknemers elke 3 jaar de (herhalings)cursus VakScan (X1) te laten volgen. Dat staat in de cao. Een verplicht onderdeel van deze cursus is ‘Gezond en veilig werken op het dak’ (C1). Elke nieuwe werknemer in de bedrijfstak moet binnen 6 maanden deze C1-cursus volgen.                   

Scholingsregeling BIKUDAK

Dakmedewerkers hebben recht op cursussen. In de CAO BIKUDAK heet dit ‘de scholingsregeling’ (artikel 8B lid 1).

De volgende cursusdagen tellen mee als cursusdag in de zin van artikel 8B lid 1:

 • Cursusdagen uit het programma van TECTUM. 
 • Cursusdagen over andere onderwerpen of gegeven door andere opleiders die vooraf zijn goedgekeurd of aangewezen door het bestuur van SF BIKUDAK.
 • Cursusdagen BHV en VCA als deze worden gegeven door TECTUM.
 • Leverancierscursussen.

Leverancierscursussen zijn cursussen die aan de eisen van de scholingsregeling voldoen
Meetellende leverancierscursussen zijn opgenomen in het register van leverancierscursussen: 
Leverancierscursussen | CAO BIKUDAK

Alle leverancierscursussen moeten aan de volgende eisen voldoen om mee te tellen:

 • De cursus wordt aangeboden door een leverancier van dakbedekkingsmaterialen en/of dakgerelateerde veiligheidsmiddelen. Wordt een (deel van) de cursus door TECTUM gegeven? Dan kan de werkgever mogelijk wél een bijdrage in de kosten voor deze cursus krijgen. 
 • De cursus gaat over:
  • Dakbedekkingsmaterialen en/of dakgerelateerde veiligheidsmiddelen die behoren tot het assortiment van de betrokken leverancier.
  • Constructies die uit die materialen en/of middelen zijn samengesteld.
 • De cursus is bestemd voor medewerkers van de bestaande klanten van de betrokken leverancier. Een leverancierscursus is niet bedoeld om nieuwe klanten te werven.
 • De cursus is bestemd voor medewerkers die onder de CAO BIKUDAK vallen.
 • De cursus vindt plaats binnen de normale werktijd. Dus niet in de avonduren of in het weekend. En de cursus duurt maximaal 4 dagen. De dagen hoeven niet achter elkaar te zijn. 
 • De cursus vindt plaats in Nederland. Hiervoor kan vooraf vrijstelling worden aangevraagd bij het bestuur van SF BIKUDAK.
 • Heeft de cursus ook programmaonderdelen met een sociaal karakter? Dan moeten deze ondergeschikt zijn aan het educatieve doel.

Het bestuur van SF BIKUDAK kan tijdens de looptijd van de cao aanvullende eisen en criteria stellen aan de cursusruimte, de veiligheid en de naleving van die eisen en criteria.

Neem gerust contact met APG op als u nog vragen heeft

Bent u werkgever? Stuur uw vraag met uw ledennummer naar werkgeversdesk@bter-bikudak.nl. U kunt ook bellen op 020-583 70 70. De werkgeversdesk van APG is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. De medewerkers helpen u graag!

Bent u werknemer? Stuur uw vraag met uw registratienummer naar administratie@bter-bikudak.nl. Of bel naar APG op 020-583 45 30. U bereikt APG op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. De medewerkers helpen u graag!