Voor werknemers

Zwaarwerkregeling informatie voor werknemers

Als werknemer in de sector BIKUDAK kunt u vanaf 1 oktober 2021 makkelijker eerder stoppen met werken. Als u minder dan 3 jaar vóór uw AOW-leeftijd stopt en aan de andere voorwaarden voldoet, kunt u een uitkering van het Sociaal Fonds BIKUDAK krijgen. Deze regeling voor vervroegd uittreden in verband met zwaar werk is een CAO-afspraak. Deze CAO-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling. U leest hier meer over de regeling en de voorwaarden.

De uitkering en de voorwaarden

In 2022 is de maximum-uitkering 1.874 euro bruto per maand. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van dit bedrag. De laatste startdatum van de uitkering is 31 december 2025.

U kunt gebruik maken van de regeling als u:

  • direct voor deelname een functie uit bijlage 1 bij de CAO BIKUDAK hebt (dakdekker, voorman of chauffeur: hierna: dakmedewerker);
  • in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2025 op uw uittredingsdatum nog maximaal 3 jaar te gaan hebt tot uw AOW-leeftijd;
  • direct voor uw uittredingsdatum dakmedewerker bent. Of dan een UTA-functie hebt waarmee u in de tien jaar direct voor uw AOW-datum bent begonnen.

EN

  • in de 25 jaar direct voor de uittredingsdatum minimaal 20 jaar als dakmedewerker werkte bij een werkgever die valt onder de CAO BIKUDAK. Werkte u:
    •  in een jaar maximaal 3 maanden niet of ergens anders? Dan telt die periode mee als gewerkte tijd.
    • in de 2 jaar direct voor de uittredingsdatum tijdelijk als dakmedewerker via een uitzendbureau? En bij een werkgever in de BIKUDAK-sector? Dan telt ook die periode mee als gewerkte tijd.
    • in een periode van maximaal 10 jaar voor de AOW-datum in een UTA-functie? Ook die periode telt dan mee als gewerkte tijd.

Meer informatie en contact

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen hebt over de zwaarwerkregeling. De meest voorkomende vragen hebben we voor u beantwoord. U vindt deze door op de volgende link te klikken:

VEELGESTELDE VRAGEN

Uw vakbondsconsulent kan u verder helpen. Ook wanneer u geen lid bent van een vakbond, kan de vakbondsconsulent u helpen. U kunt hiervoor contact opnemen met FNV Bouwen & Wonen of CNV Vakmensen. Voor meer vragen kunt u natuurlijk ook terecht bij uw werkgever.

Contactgegevens CNV Vakmensen
Telefoon: 030-7511007
E-mail: cnvbouwconsulenten@cnvvakmensen.nl

Contactgegevens FNV Bouwen & Wonen
Telefoon: 088-3680296
E-mail: Via de website van FNV  (
informatie-over-zwaar-werkregelingen ) zijn de e-mailadressen van de vakbondsconsulenten bij u in de buurt te vinden.