Arbeidsvoorwaarden

De CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK)

In dit gedeelte vindt u de meest recente tekst van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK), alsmede een aantal oudere CAO’s. Tevens vindt u een toelichting op een aantal CAO-bepalingen.

Download hier de CAO_BIKUDAK_2022-20223_juli2023

Partijen bij de CAO

De CAO BIKUDAK wordt afgesloten door de werknemersorganisaties FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen en de werkgeversorganisatie Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK.  In dit verband worden ze CAO-partijen genoemd.

Wat staat er in de CAO BIKUDAK?

De CAO BIKUDAK is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, scholing, verzekeringen, vrije dagen, arbeidsomstandigheden en pensioen. Met het maken van de afspraken in de CAO is rekening gehouden met de specifieke omstandigheden in de bedrijfstak, zoals het werken op hoogte. De meeste afspraken in de CAO zijn aanvullend op de wet- en regelgeving van de overheid. In sommige gevallen gelden in de CAO BIKUDAK bepalingen die afwijken van de wet- en regelgeving. In de CAO BIKUDAK is dat bijvoorbeeld de proeftijd en de opzegtermijn.

Voor wie is de CAO BIKUDAK?

De CAO BIKUDAK is voor de werknemers van ieder bedrijf in Nederland dat zich voor het grootste deel van de omzet bezig houdt met het aanbrengen, onderhouden, reinigen of herstellen van bitumineuze en/of kunststof dakbedekking, waaronder ook het inwerken of anderszins waterdicht aanbrengen van permanente veiligheidsvoorzieningen, dient de CAO BIKUDAK toe te passen in haar arbeidsvoorwaardenbeleid. De exacte voorwaarden staan in artikel 1 (begripsbepalingen) van de CAO.

In de praktijk is het de CAO voor de dakdekkers op platte daken.

Boekje bestellen

Als u een CAO-boekje wilt ontvangen kunt u € 7,50, onder vermelding van CAO-boekje + uw adresgegevens, overmaken op bankrekeningnummer NL70INGB0690172966 t.n.v. VEBIDAK te Nieuwegein. U ontvangt dan een exemplaar van de CAO Arbeidsvoorwaarden 2022-2023 en de CAO Bedrijfstakeigen Regelingen BIKUDAK 2022-2026, waarin ook de CAO Onwerkbaar weer 2023-2024 is opgenomen. 

Na ontvangst van uw betaling zal de bestelling worden toegezonden.