Voor werkgevers

Zwaarwerkregeling informatie voor werkgevers

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen dakmedewerkers die vallen onder de CAO BIKUDAK (dakdekker, voorman of chauffeur) makkelijker eerder stoppen met werken. Als een dakmedewerker maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stopt en aan de andere voorwaarden voldoet, kan hij een uitkering van het Sociaal Fonds BIKUDAK aanvragen. Deze regeling voor vervroegd uittreden in verband met zwaar werk is een CAO-afspraak. Deze CAO-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling. U leest hier meer over de regeling en de voorwaarden.

De uitkering en de voorwaarden

In 2023 is de maximum-uitkering 2.037 euro bruto per maand. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van dit bedrag. De laatste startdatum van de uitkering is 31 december 2025.

Een dakmedewerker kan gebruikmaken van de regeling als hij:

 • in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2025 op zijn uittredingsdatum nog maximaal 3 jaar te gaan heeft tot zijn AOW-leeftijd;
 • direct voor zijn uittredingsdatum dakmedewerker is. Of dan een UTA-functie heeft waarmee hij in de tien jaar direct voor zijn AOW-datum is begonnen;

EN 

 • in de 25 jaar direct voor zijn uittredingsdatum minimaal 20 jaar als dakmedewerker werkte in een onderneming die valt onder de werkingssfeer van de CAO BIKUDAK. Werkte een dakmedewerker:
  • voor een werkgever die valt onder de CAO Bouw&Infra of als dakmedewerker voor een werkgever die valt onder de CAO Metaal&Techniek? Dan telt die periode mee als gewerkte tijd.
  • in een jaar maximaal 3 maanden niet of ergens anders? Dan telt die periode mee als gewerkte tijd.
  • in de 2 jaar direct voor zijn uittredingsdatum tijdelijk als dakmedewerker via een uitzendbureau? En bij een werkgever in de BIKUDAK-sector? Dan telt ook die periode mee als gewerkte tijd.
  • in een periode van maximaal 10 jaar voor zijn AOW-datum in een UTA-functie? Ook die periode telt dan mee als gewerkte tijd.

Meer informatie en contact

Als werkgever heeft u wellicht vragen over wat de zwaarwerkregeling voor u en voor uw medewerkers betekent. De meest voorkomende vragen hebben we beantwoord. U vindt deze door op de volgende link te klikken:

VEELGESTELDE VRAGEN

Informatie voor uw werknemers is hier te vinden.

Heeft u hierna nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat CAO BIKUDAK, of APG (werkgeversdesk@bter-bikudak.nl of bel 020-583 70 70).