VakScan

Begin 2017 is artikel 8B (scholing) van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) uitgebreid met de VakScan.

Met de VakScan is een instrument voor de CAO BIKUDAK ontwikkeld. Hiermee kan per individu worden vastgesteld of er nog steeds up-to-date wordt gewerkt. Iedere drie jaar volgt iedere uitvoerende werknemer op het dak deze eendaagse cursus, waarin ook de inhoud van de CAO-verplichte herhalingscursus 'Gezond en Veilig Werken op het Dak' (C1) is opgenomen. De VakScan wordt aangeboden door TECTUM. Meer inhoudelijke informatie over de VakScan kunt u vinden op www.tectum.nl. In de studiegids staat deze bekend onder de code X1. TECTUM heeft de inhoud van de VakScan opgesplitst in zes evenwichtige keuzepakketten.

Nieuwe werknemers in de sector moeten de VakScan binnen drie jaar na indiensttreding volgen. Wat blijft is de verplichting dat nieuwe werknemers in de sector binnen een half jaar na indiensttreding de cursus ‘Gezond en veilig werken op het dak’ (C1) moeten hebben gevolgd. Ook blijft de verplichting dat uitzendkrachten en onderaannemers/ZZP’ers die voor een BIKUDAK-werkgever werken, een bewijs van deelname aan deze cursus moeten hebben (niet ouder dan drie jaar). Als dat een bewijs is van het volgen van de VakScan, is dat automatisch een bewijs van deelname aan de C1-cursus.

Artikel 8B, lid 4 luidt nu als volgt:

  1. De werkgever is verplicht iedere werknemer uiterlijk binnen drie jaar na zijn indiensttreding de cursus VakScan (X1), inclusief een driejaarlijkse herhaling, te laten volgen. Verplicht onderdeel hiervan is de cursus ‘Gezond en veilig werken op het dak’(C1). Iedere werknemer dient te beschikken over een bewijs van deelname, niet ouder dan drie jaar, aan deze cursus cq. aan deze herhaling. In afwijking hiervan dient een nieuwe intreder in de branche binnen zes maanden na zijn indiensttreding de cursus ‘Gezond en veilig werken op het dak’ (C1) te hebben gevolgd.

  2. In zijn hoedanigheid van inlener vergewist de werkgever zich ervan dat de cursus ‘Gezond en veilig werken op het dak’ (C1), inclusief een driejaarlijkse herhaling, is gevolgd door elke arbeidskracht die - hetzij op uitzendbasis of via detachering - tot zijn beschikking is gesteld. Alle arbeidskrachten zoals hier bedoeld dienen te beschikken over een bewijs van deelname, niet ouder dan drie jaar, aan deze cursus.

  3. In zijn hoedanigheid van opdrachtgever vergewist de werkgever zich ervan dat de cursus ‘Gezond en veilig werken op het dak’ (C1), inclusief een driejaarlijkse herhaling, is gevolgd door alle onderaannemers die door hem worden ingezet en, voor zover het onderaannemers met personeel betreft, ook door de werknemer(s) van deze onderaannemers. Alle onderaannemers en hun eventuele personeelsleden dienen te beschikken over een bewijs van deelname, niet ouder dan drie jaar, aan deze cursus.