Verzekeringen

De CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven kent twee verplichte verzekeringen voor werknemers.

  • Ongevallenverzekering
  • WGA-hiaatverzekering Uitgebreid/ WGA-gatverzekering Uitgebreid

De ongevallenverzekering is alleen verplicht voor de uitvoerende werknemers (dakdekkers). De WGA-hiaatverzekering Uitgebreid is ook verplicht voor de UTA-werknemers (kader- en kantoorpersoneel).

Mantelovereenkomst

CAO-partijen hebben een mantelovereenkomst afgesloten voor beide verzekeringen. Daardoor zijn alle werknemers automatisch verzekerd. De premie voor deze verzekeringen wordt voor alle werknemers geïnd via APG, tenzij de werkgever dispensatie heeft.

Dispensatie

Dispensatie (vrijstelling) wordt toegekend wanneer de werkgever elders een verzekering heeft lopen die tenminste gelijkwaardig is aan de verzekering via CAO-partijen. De voorwaarden daarvoor staan beschreven in de CAO.

Dispensatieformulier Collectieve Ongevallenverzekering

Dispensatieformulier WGA-gatverzekering Uitgebreid

Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje en zelfs kleine ongelukjes kunnen grote gevolgen hebben. Je kunt bijvoorbeeld door een ongeval blijvend invalide worden. Of zelfs overlijden. Met een ongevallenverzekering dek je in ieder geval de financiële gevolgen.” (bron: vanatotzekerheid.nl).

De werkgever is verplicht voor iedere werknemer vallend onder de CAO een ongevallenverzekering aan te bieden die in ieder geval moet voldoen aan het volgende.

  • 24-uurs dekking gedurende 7 dagen per week.
  • De verzekering zal minimaal een dekking geven voor de volgende bedragen per persoon:
    • bij overlijden een uitkering van € 35.000;
    • bij volledige invaliditeit een uitkering van € 70.000.
  • De uitkering moet worden uitgekeerd aan de werknemer of diens nabestaande(n).

Voor de ingeschakelde uitzendkrachten moet ook een ongevallenverzekering zijn afgesloten, maar alleen met functiedekking (werktijd en reistijd van en naar het werk). Deze verzekering kan door het uitzendbureau worden afgesloten, maar ook door de werkgever.

De exacte voorwaarden staan in artikel 37 van de CAO BIKUDAK.

Schade melden

Het melden van een ongeval kan door de werkgever via schade@schoutenzekerheid.nl.

 Verzekeringscertificaat en polisvoorwaarden
 Collectieve ongevallenverzekering
 2012 - 2020:
 Collectieve ongevallenverzekering
 2021 - 2023:

Download hier het verzekeringscertificaat Collectieve Ongevallenverzekering BIKUDAK

Download hier de algemene voorwaarden van de Collectieve Ongevallenverzekering BIKUDAK

Download hier het verzekeringscertificaat Collectieve Ongevallenverzekering BIKUDAK

Download hier de algemene voorwaarden van de Collectieve Ongevallenverzekering BIKUDAK

  Voorwaardenvergelijking / overzicht dekkingen

WGA-hiaatverzekering Uitgebreid/ WGA-gatverzekering Uitgebreid

Als je gedeeltelijk niet kunt werken, dan heb je, na twee jaar (104 weken) ziek te zijn geweest, mogelijk recht op een WGA-uitkering. Die uitkering vervangt deels je oude inkomen. Maar de uitkering is wel lager dan je oorspronkelijke salaris. Je kunt er dus flink op achteruitgaan. Als je een WGA-hiaatverzekering hebt afgesloten, loop je dat risico niet. Je krijgt dan een aanvulling op de uitkering.” (bron: vanatotzekerheid.nl).

De werkgever is verplicht voor iedere werknemer een WGA-hiaatverzekering Uitgebreid/ WGA-gatverzekering Uitgebreid af te sluiten. Deze verplichting geldt ook voor UTA-werknemers. Deze CAO-bepaling geldt niet voor uitzendkrachten.

De voorwaarden staan in artikel 30 van de CAO BIKUDAK.

Polisblad en polisvoorwaarden

Per 1 januari 2022 is er een nieuwe WGA-gatverzekering Uitgebreid van toepassing. Lees hier het nieuwsbericht hierover.

Verzekeringscertificaat en polisvoorwaarden

WGA-hiaatverzekering Uitgebreid
2017 - 2021:

WGA-gatverzekering Uitgebreid
2022 - 2024:
Verzekeringscertificaat Verzekeringscertificaat
Polisvoorwaarden Algemene voorwaarden
  Aanvullende voorwaarden

42 weken

Het is van belang dat een schademelding voor de WGA-hiaatverzekering Uitgebreid? WGA-gatverzekering Uitgebreid tijdig wordt doorgegeven aan de verzekeraar. Heeft u een zieke werknemer? Meld dit dan binnen 42 weken aan Schouten Zekerheid. Maak hierover eventueel afspraken met uw arbodienstverlener. U kunt de ziekmelding in week 39 sturen naar schadebox@schoutenzekerheid.nl òf telefonisch via telefoonnummer: 010 – 288 44 45.

Premies

De hoogte van de premies van de Collectieve Ongevallenverzekering (COV) en de WGA-hiaatverzekering Uitgebreid/ WGA-gatverzekering Uitgebreid staat op Pensioenadministratie | bpfBOUW Werkgevers. Voor de WGA-hiaatverzekering Uitgebreid kan de werkgever een deel van de premie inhouden op het bruto SV-loon. Voor de ongevallenverzekering mag de werkgever niets inhouden.

Contact verzekeringen

Heeft u vragen over de CAO-verzekeringen? Neem dan contact op met Schouten Zekerheid, telefoon (010) 288 44 79.