Vakantie en roostervrije dagen

Onderstaande indeling geldt voor de werknemers zoals genoemd in bijlage I van de CAO BIKUDAK. In de praktijk is dat het uitvoerend dakpersoneel (dakdekkers). Voor UTA-werknemers is in de CAO 2021 afgesproken dat zij recht hebben op 25 vakantiedagen per jaar. Voor het overige gelden voor UTA-werknemers de wettelijke bepalingen en wat in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Vakantiedagen

Het recht op verlof voor werknemers als genoemd in bijlage I van de CAO is als volgt geregeld:

 • werknemer tot 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd: 25 werkdagen

 • werknemer tussen 10 jaar en 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd: 34 werkdagen (inclusief 9 seniorendagen)

 • werknemer vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd: 37 werkdagen (inclusief 12 seniorendagen)

Zomervakantie
Ten behoeve van de zomervakantie moeten15 van de beschikbare vakantiedagen aaneengesloten worden opgenomen in een periode welke wordt bepaald na redelijk overleg met de werknemer(s).

De 10 resterende vakantiedagen per vakantiejaar zijn vrij opneembaar door de werknemer in redelijk overleg met de werkgever.

Roostervrije dagen

2021:
De 20 roostervrije dagen uit de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zijn als volgt vastgesteld:

 • 1 dag op Goede Vrijdag
 • 1 dag na Hemelvaartsdag
 • 2 dagen ter beschikking van de werknemer
 • 1 dag ter vaststelling door de werkgever
 • 10 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de Kerstvakantie 2021/2022, te weten maandag 20 december 20210 tot en met vrijdag 31 december 2021 (10 roostervrije dagen).
 • 5 dagen kunnen worden aangewend om in de periode van 1 januari tot 1 maart en 29 november tot 20 december de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.
2020:
De 20 roostervrije dagen uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zijn als volgt vastgesteld:
 • 1 dag op Goede Vrijdag
 • 1 dag na Hemelvaartsdag
 • 1 dag op Bevrijdingsdag (5 mei 2020)
 • 2 dagen ter beschikking van de werknemer
 • 2 dagen ter vaststelling door de werkgever
 • 8 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de Kerstvakantie 2020/2021, te weten maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 (2 feestdagen en 8 roostervrije dagen).
 • 5 dagen kunnen worden aangewend om in de periode van 1 januari tot 1 maart en 30 november tot en met 18 december de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.
2019:
De 20 roostervrije dagen uit de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 zijn als volgt vastgesteld:
 • 1 dag op Goede Vrijdag
 • 1 dag na Hemelvaartsdag
 • 2 dagen ter beschikking van de werknemer
 • 4 dagen ter vaststelling door de werkgever
 • 7 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de Kerstvakantie 2019/2020, te weten maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 (3 feestdagen en 7 roostervrije dagen).
 • 5 dagen kunnen worden aangewend om in de periode van 1 januari tot 1 maart en 1 december tot 21 december de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.
De in 2020 vastgestelde roostervrije dagen (2 en 3 januari 2020) komen ten laste van het tegoed aan roostervrije dagen over 2019.
 
Feestdagen
Op grond van artikel 21 van de CAO geldt dat iedere werknemer recht heeft op verlof tijdens de algemeen erkende christelijke feestdagen, te weten: de beide Kerstdagen, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag, alsook over Nieuwjaarsdag en Koningsdag.