Vakantie en roostervrije dagen

Onderstaande indeling geldt voor de werknemers zoals genoemd in bijlage I van de CAO BIKUDAK. In de praktijk is dat het uitvoerend dakpersoneel (dakdekkers). Voor UTA-werknemers zijn in de CAO geen afspraken gemaakt over de vrije dagen. Hiervoor gelden de wettelijke bepalingen en wat in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Vakantiedagen

Het recht op verlof over het vakantiejaar 2019 en 2020 is als volgt geregeld:

 • werknemer tot 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd: 25 werkdagen

 • werknemer tussen 10 jaar en 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd: 34 werkdagen (inclusief 9 seniorendagen)

 • werknemer vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd: 37 werkdagen (inclusief 12 seniorendagen)

Zomervakantie
Als vanouds moeten ten behoeve van de zomervakantie 15 van de beschikbare vakantiedagen aaneengesloten worden opgenomen in een periode welke wordt bepaald na redelijk overleg met de werknemer(s).

De 10 resterende vakantiedagen per vakantiejaar zijn vrij opneembaar door de werknemer in redelijk overleg met de werkgever.

Roostervrije dagen

2019:
De 20 roostervrije dagen uit de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 worden als volgt vastgesteld:
 • 1 dag op Goede Vrijdag
 • 1 dag na Hemelvaartsdag
 • 2 dagen ter beschikking van de werknemer
 • 4 dagen ter vaststelling door de werkgever
 • 7 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de Kerstvakantie 2019/2020, te weten maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 (3 feestdagen en 7 roostervrije dagen).
 • 5 dagen kunnen worden aangewend om in de periode van 1 januari tot 1 maart en 1 december tot 21 december de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.
De in 2020 vastgestelde roostervrije dagen (2 en 3 januari 2020) komen ten laste van het tegoed aan roostervrije dagen over 2019.
 
2020:
De 20 roostervrije dagen uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 worden als volgt vastgesteld:
 • 1 dag op Goede Vrijdag
 • 1 dag na Hemelvaartsdag
 • 1 dag op Bevrijdingsdag (5 mei 2020)
 • 2 dagen ter beschikking van de werknemer
 • 2 dagen ter vaststelling door de werkgever
 • 8 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de Kerstvakantie 2020/2021, te weten maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 (2 feestdagen en 8 roostervrije dagen).
 • 5 dagen kunnen worden aangewend om in de periode van 1 januari tot 1 maart en 30 november tot en met 18 december de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.
Feestdagen

Op grond van artikel 21 van de CAO geldt dat iedere werknemer recht heeft op verlof tijdens de algemeen erkende christelijke feestdagen, te weten: de beide Kerstdagen, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag, alsook over Nieuwjaarsdag en Koningsdag.