Vakantie en roostervrije dagen

Onderstaande indeling geldt voor de werknemers zoals genoemd in bijlage I van de CAO BIKUDAK. In de praktijk is dat het uitvoerend dakpersoneel (dakdekkers). Voor UTA-werknemers is in de CAO 2021 afgesproken dat zij recht hebben op 25 vakantiedagen per jaar. Voor het overige gelden voor UTA-werknemers de wettelijke bepalingen en wat in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Vakantiedagen

Het recht op verlof voor werknemers als genoemd in bijlage I van de CAO is als volgt geregeld:

 • werknemer tot 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd:

 

25 verlofdagen

 • werknemer tussen 10 en 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd:

 

34 verlofdagen (inclusief 9 seniorendagen)

 • werknemer vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd:

 

37 werkdagen (inclusief 12 seniorendagen)

 

Zomervakantie

Ten behoeve van de zomervakantie moeten 15 van de beschikbare vakantiedagen aaneengesloten worden opgenomen in een periode welke wordt bepaald na redelijk overleg met de werknemer(s). De 10 resterende vakantiedagen per vakantiejaar zijn vrij opneembaar door de werknemer in redelijk overleg met de werkgever.

Roostervrije dagen

2022:
De 20 roostervrije dagen uit de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 zijn als volgt ingeroosterd:

 • 1 dag op Goede Vrijdag (15 april 2022)
 • 1 dag na Hemelvaartsdag (27 mei 2022)
 • 2 dagen ter beschikking van de werknemer
 • 2 dagen ter vaststelling door de werkgever 
 • 9 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de kerstvakantie 2022/2023, te weten dinsdag 27 december 2022 tot en met vrijdag 30 december 2022 en maandag 2 januari 2023 tot en met vrijdag 6 januari 2023 (week 52 en week 1) óf 
  maandag 19 december 2022 tot en met vrijdag 23 december 2022 en dinsdag 27 december 2022 tot en met vrijdag 30 december 2022 (week 51 en week 52);
 • 5 dagen kunnen worden gebruikt om in de periode van 1 januari tot 1 maart en de periode van 28 november tot en met 23 december 2022 de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.

De 5 roostervrije dagen in week 1 van 2023 (maandag 2 tot en met vrijdag 6 januari 2023) komen ten laste van het tegoed aan roostervrije dagen van 2022. 

2023:
De 20 roostervrije dagen uit de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 zijn als volgt ingeroosterd:

 • 1 dag op Goede Vrijdag (7 april 2023)
 • 1 dag na Hemelvaartsdag (19 mei 2023)
 • 3 dagen ter beschikking van de werknemer
 • 3 dagen ter vaststelling door de werkgever; indien gekozen wordt voor sluiting in de kerstvakantie in week 51 en week 52 van 2023, resteren 2 dagen ter vaststelling door de werkgever
 • 7 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de kerstvakantie 2023/2024, te weten woensdag 27 december 2023 tot en met vrijdag 29 december 2023 en dinsdag 2 januari 2024 tot en met vrijdag 5 januari 2024 (week 52 en week 1) óf 8 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de kerstvakantie 2023/2024, te weten: maandag 18 december 2023 tot en met vrijdag 22 december 2023 en woensdag 27 december 2023 tot en met vrijdag 29 december 2023 (week 51 en week 52)
 • 5 dagen kunnen worden gebruikt om in de periode van 1 januari tot 1 maart en de periode van 27 november tot en met 22 december 2023 de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.

De 4 roostervrije dagen in week 1 van 2024 (dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 januari 2024) komen ten laste van het tegoed aan roostervrije dagen van 2023.

Feestdagen

Op grond van artikel 21 van de CAO geldt dat iedere werknemer, inclusief de UTA-werknemer, recht heeft op verlof tijdens de algemeen erkende christelijke feestdagen, te weten: de beide Kerstdagen, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag, alsook over Nieuwjaarsdag en Koningsdag.