Vakantie en roostervrije dagen

Onderstaande indeling geldt voor de werknemers zoals genoemd in bijlage I van de CAO BIKUDAK. In de praktijk is dat het uitvoerend dakpersoneel (dakdekkers). Voor UTA-werknemers is in de CAO 2021 afgesproken dat zij recht hebben op 25 vakantiedagen per jaar. Voor het overige gelden voor UTA-werknemers de wettelijke bepalingen en wat in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Vakantiedagen

Het recht op verlof voor werknemers als genoemd in bijlage I van de CAO is als volgt geregeld:

 • werknemer tot 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd:

 

25 verlofdagen

 • werknemer tussen 10 en 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd:

 

34 verlofdagen (inclusief 9 seniorendagen)

 • werknemer vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd:

 

37 werkdagen (inclusief 12 seniorendagen)


De 10 resterende vakantiedagen per vakantiejaar zijn vrij opneembaar door de werknemer in redelijk overleg met de werkgever.

Zomervakantie

Ten behoeve van de zomervakantie moeten 15 van de beschikbare vakantiedagen aaneengesloten worden opgenomen in een periode welke wordt bepaald na redelijk overleg met de werknemer(s).

Roostervrije dagen

2021:
De 20 roostervrije dagen uit de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zijn als volgt vastgesteld:

 • 1 dag op Goede Vrijdag
 • 1 dag na Hemelvaartsdag
 • 2 dagen ter beschikking van de werknemer
 • 1 dag ter vaststelling door de werkgever
 • 10 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de Kerstvakantie 2021/2022, te weten maandag 20 december 20210 tot en met vrijdag 31 december 2021 (10 roostervrije dagen).
 • 5 dagen kunnen worden aangewend om in de periode van 1 januari tot 1 maart en 29 november tot 20 december de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.

2022:
De 20 roostervrije dagen uit de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 zijn als volgt ingeroosterd:

 • 1 dag op Goede Vrijdag (15 april 2022)
 • 1 dag na Hemelvaartsdag (27 mei 2022)
 • 2 dagen ter beschikking van de werknemer
 • 2 dagen ter vaststelling door de werkgever 
 • 9 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de kerstvakantie 2022/2023, te weten dinsdag 27 december 2022 tot en met vrijdag 30 december 2022 en maandag 2 januari 2023 tot en met vrijdag 6 januari 2023 (week 52 en week 1)
 • 5 dagen kunnen worden gebruikt om in de periode van 1 januari tot 1 maart en de periode van 28 november tot en met 23 december 2022 de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.

De 5 roostervrije dagen in week 1 van 2023 (maandag 2 tot en met vrijdag 6 januari 2023) komen ten laste van het tegoed aan roostervrije dagen van 2022. Dit is een voorlopige vaststelling van de roostervrije dagen voor 2022. Het aantal en/of de dagen voor de collectieve roostervrije dagen zouden nog kunnen veranderen. Dat is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen voor een nieuwe cao per 1 januari 2022.

Feestdagen

Op grond van artikel 21 van de CAO geldt dat iedere werknemer recht heeft op verlof tijdens de algemeen erkende christelijke feestdagen, te weten: de beide Kerstdagen, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag, alsook over Nieuwjaarsdag en Koningsdag.