Leverancierscursussen

Als cursus in de zin van het Reglement Scholing Stichting SF BIKUDAK (onderdeel van de CAO Bedrijfstakeigenregelingen) gelden tevens zogenaamde leverancierscursussen.

De criteria waaraan een leverancierscursus moet voldoen, staan in artikel 9 (leverancierscursussen) van bovengenoemd reglement. Indien een leverancier een of meerdere cursus(sen) opgenomen wil zien in het register van leverancierscursussen, kan deze contact opnemen met het secretariaat van CAO-partijen.