Declareren 4-daagse werkweek

Vierdaagse werkweek voor oudere werknemers

De cao BIKUDAK kent een regeling voor werknemers die 10 jaar of minder voor hun AOW-datum zitten. Zij hebben de mogelijkheid om minder te gaan werken, waarbij de pensioenopbouw volledig doorgaat. Ze kunnen vier in plaats van vijf dagen per week gaan werken. Deze regeling geldt niet voor UTA-personeel.

De cao kent 4 categorieën oudere werknemers voor een vierdaagse werkweek
In artikel 8D:

  • nog geen 5 jaar werkzaam in de sector – werkgever moet toestemming geven. Werknemer koopt dagen.
  • 5 jaar of langer werkzaam in de sector – recht van de werknemer op vierdaagse werkweek. Werknemer hoeft geen dagen te kopen.
  • 5 jaar of langer werkzaam in de sector en 5 jaar of minder voor de AOW-datum – recht van de werknemer op een vierdaagse werkweek, werkgever betaalt over alle dagen voltijdssalaris. Werknemer hoeft geen dagen te kopen.

In artikel 8F:

  • 45 jaar of langer in de sector werkzaam – recht van de werknemer om de ene week 3 dagen en de andere week 4 dagen te werken werkgever betaalt over alle dagen voltijdssalaris. Werknemer hoeft geen dagen te kopen.

De werknemer die minder gaat werken, gebruikt daarvoor feestdagen, vakantiedagen, seniorendagen en roostervrije dagen. Om een goed overzicht te hebben, maken werkgever en werknemer samen een rooster voor het hele jaar. Daarin staat per week of de vrije dag wordt ingevuld met een feestdag, een roostervrije dag of een vakantie- of seniorendag.  Twee perioden staan vast: drie weken zomervakantie (15 vakantiedagen) en twee weken wintersluiting (feestdagen en roostervrije dagen).

In de praktijk zijn er niet genoeg dagen om iedere week een dag minder te werken. Afhankelijk van hoe oud de werknemer is en hoeveel jaar hij al bij een BIKUDAK-werkgever werkt, zijn de dagen voor rekening van de werknemer (dagen kopen) of de werkgever (loon doorbetalen). Werknemers die 5 jaar of langer in dienst zijn bij een BIKUDAK werkgever hoeven de roostervrije dagen voor de wintersluiting (maximaal 8 dagen) of de dagelijkse arbeidsduurverkorting in de winterperiode (5 dagen) niet in te leveren. Ze kunnen die dus in andere weken gebruiken om minder te werken.

De arbeidsduurverkorting betreft de 5 roostervrije dagen die mochten worden gebruikt om in de winterperiode van 2022 per dag maximaal 1,5 uur minder te werken. De winterperiode is de periode van het einde van de wintersluiting 2021/2022 tot 1 maart 2022 en van 28 november 2022 tot het begin van de wintersluiting 2022/2023. 

Was uw bedrijf gesloten in de weken 52 van 2022, 1 en 52 van 2023 en 1 van 2024? Dan was de winterperiode van 9 januari 2023 tot 1 maart 2023 en van 27 november 2023 tot en met 22 december 2023. Die periode staat op het declaratieformulier. Als u in een of beide winters gesloten was in week 51 en 52 geldt voor u een andere periode. U kunt dan bij punt 3 van het formulier het aantal hele roostervrije dagen invullen dat u heeft gebruikt voor arbeidsduurverkorting in de winterperiode die voor u van toepassing is.  

Een aantal dagen kan de werkgever bij SF BIKUDAK declareren. Welke dagen dat zijn staat in de tabel hieronder. SF BIKUDAK betaalt aan de werkgever € 115,- per dag. 

CAO 2022-2023

In de CAO 2022-2023 staat in artikel 8D een schema waarin staat hoeveel dagen een werknemer moet kopen om aan een vierdaagse werkweek te komen. Werknemers die binnen 5 jaar de AOW-leeftijd bereiken en 5 jaar of langer in de sector werken, hoeven geen dagen te kopen. De werkgever betaalt het loon over die dagen. CAO-partijen hebben besloten dat ook de werknemer die tussen 10 en 5 jaar voor de AOW leeftijd zit en 5 jaar in de sector werkt geen dagen hoeft te kopen. De werkgever betaalt die dagen door en kan daarvoor declareren bij SF BIKUDAK.

Werknemer

Invulling dagen die werknemer tekort komt

Door werkgever te declareren bij SF BIKUDAK (€115.- per dag)

minder dan 5 jaar in dienst bij een BIKUDAK werkgever

Werknemer koopt de dagen: 0,4% van bruto jaarloon per gekochte dag

Of de werknemer werkt een paar weken 5 dagen

Geen

10 tot 5 jaar voor AOW-datum

Werknemer hoeft geen dagen te kopen.

Werkgever betaalt het volledige loon over alle dagen.

 

- Maximaal 8 roostervrije dagen van de wintersluiting

- 5 dagen als gebruik gemaakt wordt van arbeidsduurverkorting in de winterperiode

- de overige dagen die de werknemer tekort komt.

5 jaar of korter voor AOW-datum

Werkgever betaalt het volledige loon over alle dagen

- Maximaal 8 roostervrije dagen van de wintersluiting

- 5 dagen als gebruik gemaakt wordt van arbeidsduurverkorting in de winterperiode

45 jaar werkzaam in de BIKUDAK

Werkgever betaalt het volledige loon over alle dagen

- Maximaal 8 roostervrije dagen van de wintersluiting

- 5 dagen als gebruik gemaakt wordt van arbeidsduurverkorting in de winterperiode

Werkgevers kunnen hun declaratie indienen na afloop van het jaar. Het formulier komt beschikbaar na de wintersluiting en kan tot en met 31 maart van het volgende jaar worden ingediend. Werkgever en werknemer tekenen beiden het formulier. 

Een werkgever kan € 115,- per dag declareren voor werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de werknemer bereikt binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd
- de werknemer is minimaal 5 jaar in dienst van een werkgever in de zin van de CAO BIKDUAK
- de werknemer heeft gekozen voor een vierdaagse werkweek; of
- de werknemer is 45 jaar of langer werkzaam in de sector en heeft gekozen voor afwisselend een 3- en 4-daagse werkweek

Link naar het declaratieformulier voor 2023.