Bedrijfstakeigenregelingen

CAO Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BTER)

Voor de uitvoering van een aantal structurele voorzieningen, met name op het gebied van opleiding, onderzoek, zorg en sociale zekerheid, zijn in de CAO een aantal zogenaamde bedrijfstakeigen regelingen ontworpen. Voor deze regelingen is het Sociaal Fonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven opgericht. Bij bedrijven op wie de CAO van toepassing is worden de premies geïnd. Daardoor zijn de fondsen in staat om de afgesproken regelingen voor de branche als geheel, of voor individuele werknemers, of bedrijven na te komen.

Voor de uitvoering van de regelingen en de organisatie van de Fondsvorming is een aparte CAO afgesloten. De Collectieve Arbeidsovereenkomst Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BTER) bevat de statuten en reglementen van de bedrijfstakeigen regelingen van de BIKUDAK sector. Het omvat ondermeer onderstaande onderdelen.

  • Statuten en reglementen
  • Bijdragereglement van de Stichting SF BIKUDAK
  • Subsidiereglement van de Stichting SF BIKUDAK
  • Reglement scholing van de Stichting SF BIKUDAK
  • Reglement aanvullingsregelingen van de Stichting SF BIKUDAK
  • Reglement verlof bij stervensbegeleiding en rouw van de Stichting SF BIKUDAK
  • Reglement vervroegde uittreding in verband met zwaar werk van de Stichting SF BIKUDAK
  • Reglement dispensatie en klachtenprocedure van de Stichting SF BIKUDAK

Een groot aantal van de administratieve uitvoering van SF BIKUDAK en regelingen wordt door het bedrijf APG verzorgd.