Bijdrage arbeidskosten onderaannemers

5 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 moet door werkgevers onder de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK) voor het eerst een nieuwe bijdrage worden afgedragen voor het Sociaal Fonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (SF BIKUDAK). Het gaat om een bijdrage over de gefactureerde arbeidskosten van onderaannemers. De bijdrage is formeel vanaf 1 januari 2018 van kracht. De bijdrage (2,22% over de gefactureerde arbeidskosten van onderaannemers) moet met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2018 worden afgedragen. De bijdrage volgt uit de nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BTER BIKUDAK) met als looptijd 2018-2022. 

De incasso wordt namens SF BIKUDAK uitgevoerd door APG.

Lees hier meer over de incassoprocedure.

Lees hier een artikel over de achtergrond van de bijdrage en een nadere toelichting.

Download hier de presentatie (PDF) die is gebruikt bij de voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe CAO BTER BIKUDAK en de bijdrage over de arbeidskosten onderaannemers.