CAO BIKUDAK 2015-2017 gewijzigd

2 maart 2017

Eind 2016 en begin 2017 hebben enkele aanpassingen in de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) 2015-2017 plaatsgevonden.

In hoofdlijnen is – naast enkele redactionele aanpassingen – het volgende gewijzigd.

  • In artikel 8B (scholing) is de verplichting tot het volgen van de cursus VakScan toegevoegd. De cursus ‘gezond en veilig werken op het dak’ (C1) is hier onderdeel van.

  • In artikel 8F (flexregeling) is toegevoegd dat het saldo aan opgebouwde uren in de flexregeling maandelijks op de loonstrook van de werknemer of op een separate opgave moet worden vermeld.

  • Er is een bepaling over nalevingonderzoeken (artikel 3C) en werkingssfeeronderzoeken (artikel 3D) toegevoegd.

  • ​In bijlage II (loonregeling), artikel 1 is de tabel met "garantielonen voor jongeren met diploma vakopleiding behaald op of na 1 september 2013" aangepast. .

  • In bijlage II (loonregeling), artikel 8 (premie schadevrij rijden), lid 4 is in de tabel de omschrijving "na afloop van het eerste schadevrij jaar" gewijzigd in "na afloop van het eerste schadevrij kwartaal". Dit was per abuis foutief opgenomen.

Bekijk hier de meest recente versie van de CAO BIKUDAK 2015-2017.