CAO BTER BIKUDAK 2022-2026, gewijzigd per 1 januari 2024

27 juni 2024

CAO Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BTER BIKUDAK) 2022-2026, januari 2024

Partijen bij de CAO BTER BIKUDAK hebben besloten in de CAO tussentijdse wijzigingen per 1 januari 2024 aan te brengen.
Onderstaand een toelichting op de inhoudelijk gewijzigde artikelen.

  1. De volgende artikelen zijn aangepast, omdat een recente wijziging in het opdrachtgeverschap voor het uitvoeren van werkingssfeeronderzoeken heeft plaatsgevonden. Het Technisch Bureau Bouw & Infra voert de werkingssfeeronderzoeken voortaan uit in opdracht van cao-partijen in plaats van bpfBOUW. Het betreft de volgende wijzigingen:
    1. Algemene bepalingen, artikel 6 – Werkingssfeer onderzoeken
    1. 10. REGLEMENT WERKINGSSFEER VAN DE STICHTING SF BIKUDAK, de artikelen 1, 2,3 en 5 zijn aangepast en artikel 11 is komen te vervallen. De nummering is hierop aangepast.

2. 7. REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN VAN DE STICHTING SF BIKUDAK, artikel 3 Aanvulling pensioenpremie, lid 9: correctie van verwijzing van lid 2 naar lid 3 van dit artikel

3. 8.  REGLEMENT VERLOF BIJ STERVENSBEGELEIDING EN ROUW VAN DE STICHTING SF BIKUDAK ten aanzien van artikel 3 Procedure, lid 2 en lid 3 aan te passen.

CAO Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BTER BIKUDAK) 2022-2026, januari 2024