Correctie CAO BIKUDAK

21 juli 2017

Loonsverhoging UTA-werknemers per 1 juli 2017 / correctie CAO BIKUDAK

Krachtens de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 2015 – 2017 worden de garantielonen per 1 juli 2017 verhoogd met 1,75%. Op grond van bijlage II bij deze CAO, artikel 4 (‘Algemene loonsverhogingen’), derde lid, geldt deze initiële loonsverhoging ook voor een deel van de UTA-werknemers conform de per 1 juli 2012 ingevoerde methodiek.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de pagina’s 76 en 77 van het CAO-boekje. Helaas constateerden wij dat er bij de productie van het CAO-boekje een onjuistheid is geslopen in de aangehaalde bepaling. Het betreft de nadere uitwerking van de berekeningsgrondslag voor UTA 2 in de tabellen op de pagina’s 76 en 77.

  • Bij een correcte toepassing van het toepasselijke percentage komt de berekeningsgrondslag per 1 juli 2017 voor UTA 2 op € 2.096,05 (in plaats van het vermelde bedrag ad € 2.121,80).
  • Per categorie UTA-werknemers wordt de loonsverhoging berekend over het contractloon tot maximaal 110% van de berekeningsgrondslag. Daarbij gaat het voor UTA 2 per 1 juli 2017 om maximaal € 2.305,66 (in plaats van het vermelde bedrag ad € 2.333,98).