Derde WW-jaar (PAWW)

21 december 2018

Met ingang van januari 2019 moet er voor het eerst premie worden betaald voor het zogenaamde derde WW-jaar. De CAO die dit voor de BIKUDAK-sector regelt, de Collectieve Arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA (CAO PAWW), is op 21 november 2018 algemeen verbindend verklaard.

Dit is een afspraak die nog voortkomt uit het Sociaal Akkoord van 2013. Deze is overgenomen door CAO-partijen voor de BIKUDAK-sector. Het gaat hier om een werknemerspremie. In 2019 bedraagt deze 0,3% en in de jaren daarna loopt de premie op naar 0,6%. De regeling geldt niet voor UTA-werknemers en ook niet voor leerlingen die deelnemen aan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in dienst van TECTUM.

Alle werkgevers die onder de CAO BIKUDAK vallen ontvangen een welkomstbrief van de Stichting PAWW, die de incasso van de premie gaat verzorgen. Meer info: www.spaww.nl.

Klik hier voor de publicatie van de CAO PAWW in de Staatscourant.

Klik hier voor informatie voor werknemers.