Koningsdag en Bevrijdingsdag

24 april 2020

CAO-partijen hebben vragen ontvangen over de komende feestdagen Koningsdag en Bevrijdingsdag. Zijn dit vrije dagen op grond van de CAO BIKUDAK?

Koningsdag (maandag 27 april 2020)

Koningsdag wordt in de CAO BIKUDAK als feestdag gezien. Maandag 27 april 2020 is dus een vrije dag.

Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei 2020)

In de CAO BIKUDAK is enkele jaren geleden afgesproken dat 5 mei eens in de vijf jaar wordt vastgesteld als roostervrije dag, voor het eerst in 2020. Het is dus dit jaar een vrije dag.

De afspraken in de CAO BIKUDAK over vrije dagen zijn alleen van toepassing op de functies die zijn opgenomen in bijlage I van de CAO BIKUDAK. Deze afspraken gelden dus niet voor UTA-werknemers.

Meer informatie over vrije dagen: https://caobikudak.nl/vakantie-en-roostervrije-dagen.

UTA-werknemers

De CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) is beperkt van toepassing op UTA-werknemers. Hier staat welke CAO-bepalingen van toepassing zijn op UTA-werknemers: https://caobikudak.nl/uta-werknemers-en-de-cao-bikudak.