Lonen per 1 juli 2022

13 mei 2022

In verband met de stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML) per 1 juli 2022 wijzigt ook een deel van de garantielonen in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK). Het betreft de garantielonen voor jeugdige werknemers, werknemers met een arbeidsbeperking en UTA-1.

Garantielonen per 1 juli 2022