Lonen en vergoedingen per 1 april 2022

28 maart 2022

In de nieuwe CAO BIKUDAK met als looptijd 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 is bepaald dat de garantielonen per 1 april 2022 en per 1 april 2023 met 3% worden verhoogd. Deze verhogingen geden ook voor uta-medewerkers. 

De van toepassing zijnde vergoedingen en toeslagen worden met dezelfde percentages verhoogd. 

Garantielonen en kostenvergoedingen per 1 april 2022