Lonen en vergoedingen per 1 januari 2023

5 december 2022

Per 1 januari 2023 stijgen de garantielonen en onkostenvergoedingen in de CAO BIKUDAK  met 3%. De loonsverhoging van 3% geldt ook voor uta-medewerkers.

De garantielonen die gekoppeld zijn aan het Wettelijk Minimumloon (WML) volgen per 1 januari 2023 de verhoging van het WML met 10,15%. Het gaat hier om de garantielonen voor jeugdige werknemers, werknemers met een arbeidsbeperking en UTA-1.

Garantielonen per 1 januari 2023