Loonsverhoging eerder en eenmalige uitkering

23 september 2022

Eenmalig € 500 en eerdere loonsverhoging

Cao-partijen hebben besloten om alle werknemers een compensatie te bieden voor de huidige hoge inflatie. Ze hebben daarvoor de volgende nieuwe afspraken gemaakt:

De afgesproken loonsverhoging van 3% per 1 april 2023 gaat al in per 1 januari 2023. Dit geldt ook voor uta-medewerkers. De verhoging van de van toepassing zijnde vergoedingen en toeslagen van 3% gaat ook in per 1 januari 2023.

Het individueel overeengekomen loon van alle (uta-)werknemers gaat per 1 januari 2023 met 3% omhoog. Als het individueel overeengekomen loon hoger is dan bruto €3.577,82 per maand, €825,65 per week, €20,64 per uur, gaat de verhoging alleen over dit bedrag. 

Alle werknemers die op 15 november 2022 in dienst zijn, ontvangen een eenmalige uitkering van €500,-- bruto op basis van een fulltime dienstverband (40 uur per week). Bij een parttime dienstverband wordt genoemd bedrag naar rato aangepast. Indien de werkgever in de periode van januari tot en met november 2022 onverplicht een eenmalige uitkering heeft gedaan of zal doen aan (een deel van) zijn werknemers, kan laatstbedoelde eenmalige uitkering in mindering worden gebracht op eerstbedoelde eenmalige uitkering. Dit geldt voor álle werknemers, dus ook voor het uta-personeel.
 
Bovenstaande maatregelen gelden voor de gehele cao-periode, dus voor de jaren 2022 en 2023. Cao partijen hebben afgesproken voor die periode geen nieuwe loonafspraken meer te zullen maken.

De nieuwe afspraken zijn in de tussentijds gewijzigde cao opgenomen. De nieuwe tekst vindt u via CAO_BIKUDAK_2022-2023_sept2022