Loonsverhogingen per 1 januari 2018

21 december 2017

In verband met de stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML) per 1 januari 2018 vindt er ook een aanpassing plaats in de garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector.
Er is nog geen nieuwe CAO voor 2018. Derhalve zijn er ook (nog) geen algemene loonsverhogingen per 1 januari 2018.

Zie hier de nieuwe bedragen van de inloopschalen per 1 januari 2018.