Loontabellen CAO BIKUDAK per 1 juli 2024

28 juni 2024

Loontabellen Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK) per 1 juli 2024

De garantielonen voor volwassenen worden per 1 juli 2024 verhoogd met 1,5%. De verhoging wordt tevens toegepast over het individueel overeengekomen loon tot aan het garantieloon van werknemers in functiegroep 5 plus 10%. Over het gedeelte van het loon dat boven deze grens ligt, is er geen verplichte loonsverhoging. Het individueel overeengekomen loon moet te allen tijde minimaal gelijk zijn aan het in de CAO BIKUDAK opgenomen garantieloon voor de desbetreffende functiegroep.

Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2024 gewijzigd van een maandloon in een uurloon. Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 is vastgesteld op € 13,68 per uur. De garantielonen voor jeugdigen tot en met 19 jaar zijn hierop aangepast op basis van een 40-urige werkweek. Voor werknemers van 20 jaar en ouder gelden per 1 januari 2024 de lonen voor volwassenen.

Loontabellen Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK) per 1 juli 2024