Loontabellen Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK) per 1 oktober 2023

29 september 2023

De individueel overeengekomen lonen voor volwassenen worden met ingang van 1 oktober 2023 verhoogd met 2%. Het individueel overeengekomen loon moet te allen tijde minimaal gelijk zijn aan het in de CAO BIKUDAK opgenomen garantieloon. De garantielonen voor volwassenen worden per 1 oktober 2023 verhoogd met 2%. De garantielonen voor jeugdigen tot en met 20 jaar zijn ongewijzigd gebleven.

In de bijgaande tabellen is uitgewerkt wat dit betekent voor de garantielonen en de kostenvergoedingen per 1 oktober 2023.

Loontabellen Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK) per 1 oktober 2023