Modelovereenkomst Dakdekkers

21 december 2022

Nieuwe modelovereenkomst voor het werken met ZZP-ers

De in 2017 goedgekeurde Modelovereenkomst had een looptijd van 5 jaar, waardoor de goedkeuring in 2022 kwam te vervallen. Recent is goedkeuring van de Belastingdienst ontvangen voor een nieuwe Modelovereenkomst voor een termijn van 5 jaar. 

Let op: De Modelovereenkomst is aangepast. U kunt dus niet meer werken met de oude overeenkomst.

De afgelopen jaren was sprake van verminderde handhaving door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangekondigd meer te gaan handhaven, strikt toe te zien op schijnzelfstandigheid en daar in voorkomende gevallen tegen op te treden. 

De Belastingdienst is van mening dat werken volgens de nieuwe overeenkomst, onder voorbehoud van wat in de toelichting is opgenomen, niet leidt tot de verplichting loonheffingen in te houden en af te dragen, omdat géén sprake is van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) tussen aannemer en onderaannemer en evenmin van een  fictieve dienstbetrekking 'aanneming van werk'.

Let op: bepalend is hoe in de praktijk wordt gewerkt. 

Door goede afspraken te maken en te werken conform de modelovereenkomst en bijbehorende toelichting wordt schijnzelfstandigheid voorkomen. Indien niet volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt, kan de opdrachtgever door de Belastingdienst mogelijk als werkgever worden aangemerkt.

De modelovereenkomst dakdekkers is kosteloos te gebruiken door alle bedrijven en zelfstandigen in de sector van bitumineuze en kunststof dakbedekking. De overeenkomst is te downloaden van de website van de Belastingdienst onder nummer 90522.90169.1.0. website Belastingdienst

U kunt de Wordversie van de overeenkomst hier downloaden .