Nieuwe lonen per 1 juli 2017

23 juni 2017

In de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) 2015-2017 is bepaald, dat de garantielonen per 1 juli 2017 worden verhoogd met 1,75%. Dit betekent dat ook de kostenvergoedingen per 1 juli 2017 worden verhoogd.

Zie hier de garantielonen en kostenvergoedingen per 1 juli 2017

Aanpassing van individueel overeengekomen lonen, welke hoger zijn dan het garantieloon vindt slechts plaats voor zover dit individueel overeengekomen loon niet hoger is dan 110% van het garantieloon.

De structurele loonsverhoging geldt ook voor een deel van de UTA-werknemers. Zie voor de methodiek artikel 4 van bijlage II van de CAO BIKUDAK.
Let op: bij de productie van het CAO-boekje is een onjuistheid geslopen in ​de nadere uitwerking van de berekeningsgrondslag voor UTA 2. Zie hiervoor dit nieuwsbericht.