Nieuwe premies SF BIKUDAK

31 oktober 2019

Met ingang van 1 januari 2020 zullen de premies voor het Sociaal Fonds (SF) BIKUDAK wijzigen. De premies zullen met ongeveer 5 procent dalen.

  Huidige premie (2019) Nieuwe premie (2020)
Werknemerspremie 1,27% 1,20%
Werkgeverspremie 3,12% 2,96%
Totaal 4,39% 4,16%

Het is voor het eerst in lange tijd dat de premie voor SF BIKUDAK wijzigt. Aanleiding is de invoering van de bijdrage arbeidskosten onderaannemers in 2018. Bij invoering is toegezegd dat, zodra de incasso van deze nieuwe bijdrage was gestart, gekeken zou worden naar verlaging van de werknemers- en werkgeverspremie. Ook in de toekomst zal periodiek naar het premieniveau van SF BIKUDAK worden gekeken.