(Rooster)vrije dagen in 2018

12 december 2017

Binnenkort zullen de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven van start gaan. Tot deze een feit is, geldt in principe nawerking voor de bepalingen uit de CAO voor 2015-2017.

Vooruitlopend hierop, zijn CAO-partijen in november 2017 overeengekomen welke vrije dagen in ieder geval voor 2018 worden afgesproken voor de uitvoerende werknemers. Het betreft de volgende dagen:

  • Goede vrijdag (roostervrije dag).
  • De dag na Hemelvaartsdag (roostervrije dag).
  • Drie weken aaneengesloten in de zomervakantie (15 verlofdagen).
  • Twee weken Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 (3 feestdagen en 7 roostervrije dagen).

De in 2019 vastgestelde roostervrije dagen (2, 3 en 4 januari 2019) komen ten laste van het tegoed aan roostervrije dagen over 2018. Voor het overige adviseren CAO-partijen BIKUDAK-werkgevers om de overige vrije dagen onder voorbehoud te communiceren.

Op grond van artikel 21 van de CAO geldt dat iedere werknemer recht heeft op verlof tijdens de algemeen erkende christelijke feestdagen, te weten: de beide Kerstdagen, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag, alsook over Nieuwjaarsdag en Koningsdag (vrijdag 27 april 2018).