Roostervrije dagen 2022

7 oktober 2021

De cao Bikudak kent 20 roostervrije dagen voor werknemers. Een aantal van die dagen wordt collectief vastgesteld. In de cao staat welke dagen dat zijn. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2021. De 10 collectieve roostervrije dagen van 2021 zijn maandag 20 december tot en met vrijdag 31 december 2021. De roostervrije dagen gelden volgens de cao niet voor uta-medewerkers.

Er is nog geen nieuwe cao, waarin de roostervrije dagen voor 2022 staan.

Veel werkgevers en werknemers vragen nu al op welke dagen de collectieve roostervrije dagen in 2022 gaan vallen. Daarom hebben cao-partijen op 23 september 2021 al een advies gemaakt voor de dagen van 2022.

U kunt voor 2022 uitgaan van de volgende dagen:

a.    In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 heeft de werknemer recht op 20 roostervrije dagen. 

b.    De 20 roostervrije dagen uit de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 zijn als volgt ingeroosterd:

  • 1 dag op Goede Vrijdag (15 april 2022)
  • 1 dag na Hemelvaartsdag (27 mei 2022)
  • 2 dagen ter beschikking van de werknemer
  • 2 dagen ter vaststelling door de werkgever 
  • 9 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de kerstvakantie 2022/2023, te weten dinsdag 27 december 2022 tot en met vrijdag 30 december 2022 en maandag 2 januari 2023 tot en met vrijdag 6 januari 2023 (week 52 en week 1)
  • 5 dagen kunnen worden gebruikt om in de periode van 1 januari tot 1 maart en de periode van 28 november tot en met 23 december 2022 de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.

De 5 roostervrije dagen in week 1 van 2023 (maandag 2 tot en met vrijdag 6 januari 2023) komen ten laste van het tegoed aan roostervrije dagen van 2022. 

In de tabel hieronder staan de feestdagen (doorbetaalde vrije dagen) van 2022: 

Feestdagen (vrije dagen) Datum
Tweede Paasdag   maandag 18 april 2022
Hemelvaartsdag  donderdag 26 mei 2022
Koningsdag    woensdag 27 april 2022
Tweede Pinksterdag   maandag 6 juni 2022
Tweede Kerstdag  maandag 26 december 2022

Dit is een voorlopige vaststelling van de roostervrije dagen voor 2022. Het aantal en/of de dagen voor de collectieve roostervrije dagen zouden nog kunnen veranderen. Dat is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen voor een nieuwe cao per 1 januari 2022.