Stijging garantielonen per 1 juli 2023

16 juni 2023

In verband met de stijging van de minimum jeugdlonen per 1 juli 2023 worden de garantielonen aangepast. Dit heeft consequenties voor de hoogte van de volgende lonen:

- (Wettelijk minimumloon)

- Garantielonen voor jeugdigen zonder diploma vakopleiding;

- Garantielonen voor jeugdigen met diploma vakopleiding;

- Garantieloon voor nieuwe instromers zonder ervaring in de sector;

- Garantieloon voor werknemers met een arbeidsbeperking

- Lonen UTA groep I

Bijgevoegde tabel geeft inzicht in de actuele bedragen zoals deze gelden met ingang van 1 juli 2023.

Loontabellen Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK) per 1 juli 2023