Aanpassingen lonen 1 juli 2019

23 november 2019

Op aanwijzing van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er enkele aanpassingen gedaan in de garantielonen per 1 juli 2019.

Onlangs hebben CAO-partijen overeenstemming bereikt over de aanpassing van de salaristabellen.

De wijzigingen betreft het volgende.

  • Er is voor (uitsluitend) de functiegroepen 1A en 1B een nieuwe salaristabel ingevoerd met garantielonen voor volwassenen zonder diploma vakopleiding. Het beloningsniveau volgens deze tabel ligt onder dat van de garantielonen voor volwassenen.
     
  • De tabel ‘Garantielonen voor jeugdigen met diploma vakopleiding’ is nu van toepassing tot en met de 20-jarige in plaats van de 22-jarige leeftijd.
     
  • De tabel ‘Garantielonen voor werknemers tot en met 22 jaar zonder diploma vakopleiding’ geldt nu tot en met de 20-jarige leeftijd. De benaming van de tabel is gewijzigd in ‘Garantielonen voor jeugdigen zonder diploma vakopleiding’.

Bekijk hier de gewijzigde garantielonen per 1 juli 2019 (toevoegingen en correcties)

Bekijk hier alle garantielonen per 1 juli 2019