TUSSENTIJDSE WIJZIGING CAO VOOR DE BITUMINEUZE EN KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSBEDRIJVEN 2022-2023

14 juli 2023

TUSSENTIJDSE WIJZIGING CAO

Partijen bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) – d.i. CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen en de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK – hebben in verband met de hoge inflatie het volgende onderhandelingsresultaat bereikt voor een tussentijdse wijziging van de CAO.

Lonen

  • De garantielonen voor volwassenen alsmede de individueel overeengekomen lonen voor volwassenen die hoger zijn dan het garantieloon worden – met inachtneming van het bepaalde in bijlage II (Loonregelingen), artikel 4, tweede en derde lid en artikel 5, derde lid – per 1 oktober 2023 verhoogd met 2%. De van toepassing zijnde vergoedingen en toeslagen worden met hetzelfde percentage verhoogd.
  • De garantielonen voor werknemers van 16 tot en met 20 jaar alsmede de individueel overeengekomen lonen voor bedoelde werknemers die hoger zijn dan het garantieloon worden per 1 oktober 2023 niet gewijzigd. 
  • Indien de werkgever in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023 onverplicht een extra structurele loonsverhoging heeft toegekend aan (een deel van) zijn werknemers, kan deze loonsverhoging in mindering worden gebracht op de collectieve loonsverhoging van 2% per 1 oktober 2023.