Wintersluitingsperiode 2021

11 november 2021

Ettelijke werkgevers hebben bij cao-partijen een verzoek ingediend om dispensatie te verlenen van de in de cao vastgestelde periode voor de wintersluiting 2021 (week 51 en week 52).

Partijen hebben besloten hiervoor een algemene dispensatie te verlenen en de keuze te bieden om de wintersluitingsperiode te verschuiven naar week 52 van 2021 en week 1 van 2022. 

Bedrijven kunnen daardoor de 10 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de komende kerstvakantie plannen van maandag 20 december 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021 (week 51 en week 52) of van maandag 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 (week 52 en week 1).

Partijen hebben dit besluit genomen, omdat in veel regio’s de schoolvakanties en de sluiting van opdracht gevende (bouw)bedrijven anders zijn dan de in de cao BIKUDAK opgenomen collectieve wintersluiting. Partijen begrijpen dat dit in de praktijk tot problemen kan leiden.

Bij verschuiving van de wintersluiting naar de periode van 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022, komen de roostervrije dagen die in 2022 vallen ten laste van de roostervrije dagen van 2021. Er hoeven dus geen roostervrije dagen uit het tegoed van 2022 voor te worden gebruikt. De roostervrije dagen gelden volgens de cao niet voor uta-personeel.