Correctie lonen 1 juli 2020

21 september 2020

De garantielonen voor werknemers met een arbeidsbeperking (per 1 juli 2020) zijn aangepast. Enkele tabellen waren verkeerd afgerond. Het gaat om de uurlonen bij de leeftijdscategorieën van 16 jaar, 20 jaar en 21 jaar en ouder en om het weekloon bij 17 jaar.

Hieronder staan de juiste lonen.

Zie hier alle garantielonen en kostenvergoedingen per 1 juli 2020.