Garantielonen en kostenvergoedingen per 1 juli 2021

7 mei 2021

In de nieuwe CAO BIKUDAK met als looptijd 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is bepaald dat de garantielonen per 1 juli 2021 met 2,25% worden verhoogd. Deze verhoging geldt ook voor de kostenvergoedingen en toeslagen die van toepassing zijn.

De garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector en de garantielonen voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn aangepast aan de verhoging van het wettelijk minimumloon (wml) per 1 juli 2021.

Garantielonen en kostenvergoedingen per 1 juli 2021