Nieuwe lonen per 1 juli 2018

28 juni 2018
In verband met de stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML) vindt er ook een aanpassing plaats in de garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector per 1 juli 2018 en per 1 september 2018.